avconv: Flush output BSFs when stream copy reaches EOF
[libav.git] / .gitattributes
CommitLineData
0f257e29 1*.pnm -diff -text