avconv: remove some redundant temporary variables.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Nov 2011 09:32:44 +0000 (10:32 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Nov 2011 17:38:54 +0000 (18:38 +0100)
commit059fb8c884204737b048d2d31afde4c98271101b
tree2e7b5793c749d1ec08c6fdecfd9bc56ce9a81fdf
parentf8c314c81fd6eb44789d5949a32c9fbe5ca18d23
avconv: remove some redundant temporary variables.
avconv.c