vc1: K&R reformatting cosmetics
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 10 Oct 2011 14:04:58 +0000 (16:04 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Mon, 10 Oct 2011 16:35:35 +0000 (18:35 +0200)
commit109d8aa1e61b17421d04ce67b806c2e909d8d49e
tree7ef5b7e2d0388f4a0cd8fd6ad6efd34691fb3042
parent8f8f5ae9918460c358d8d8212e8c19cf3bdad374
vc1: K&R reformatting cosmetics

Signed-off-by: Diego Biurrun <diego@biurrun.de>
libavcodec/vc1.c