Fix one case of choosing MV for chroma
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 6 Jul 2006 03:42:51 +0000 (03:42 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 6 Jul 2006 03:42:51 +0000 (03:42 +0000)
commit1ae4a8e61fef01c35ae30dcd7b64ae8fd20f0c85
tree5dc2bcdd4528fd001992bfb5e2dcd96edf2a5c9f
parenta020e2c5f023dd5b98f5f3133bea4cdf24fbd69a
Fix one case of choosing MV for chroma

Originally committed as revision 5635 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/vc1.c