Correctly handle empty frames
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 9 Mar 2008 14:15:40 +0000 (14:15 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 9 Mar 2008 14:15:40 +0000 (14:15 +0000)
commit1ba3bae800d41f239109ae82dc06617962657f48
tree99b12a6a0abb26f846c7637b484bfa7e2c7842dc
parent8c908d7d61d1d5dd5d0114ecfc44d59958523a96
Correctly handle empty frames

Originally committed as revision 12394 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/zmbv.c