dxtory: compressed RGB555/RGB565 decoding support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 21 Jan 2014 19:11:35 +0000 (20:11 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Fri, 24 Jan 2014 19:09:51 +0000 (20:09 +0100)
commit28e1eed3c2e7e944f1d73dc749076943aeb4c13c
tree9a9c72b9285b69396d522cfb63284ba95106ddc1
parent0e1ad2f591b87e944550c15b54e54f8189743289
dxtory: compressed RGB555/RGB565 decoding support
libavcodec/dxtory.c