vc1: more prettyprinting cosmetics
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 11 Oct 2011 09:59:57 +0000 (11:59 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Wed, 12 Oct 2011 15:33:58 +0000 (17:33 +0200)
commit50f97219041f1801e374c005fa0b6e970a25844e
treee476ca5f08783ef077df92efd9c07f2e7ce0ecaf
parent94e725ca2b76f4b9b479a920b811a50e29c9a09e
vc1: more prettyprinting cosmetics

Signed-off-by: Diego Biurrun <diego@biurrun.de>
libavcodec/vc1dec.c