doc/avconv: add forgotten output/per-stream info to -filter
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 9 Oct 2011 13:57:54 +0000 (15:57 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 9 Oct 2011 15:15:18 +0000 (17:15 +0200)
commit667d98182d9ced97fc7d494c668a8e5806cfa883
treef5e687aebf70b5dc852cf66c12a351d99a7aa94f
parent3460dd8acf457218980487cb99c47107af8531fb
doc/avconv: add forgotten output/per-stream info to -filter
doc/avconv.texi