pixfmt: fix the AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD doxy
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Jan 2016 18:46:26 +0000 (19:46 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 7 Mar 2016 12:57:02 +0000 (13:57 +0100)
commit7480d001312d9ba706333ec970264ed9df3f82cb
tree4dd95995addaaebe3b02be2d8aea543eced2746a
parent39a2d3288e82e4e576c03efb32179ef5a19fff50
pixfmt: fix the AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD doxy
libavutil/pixfmt.h