avcodec: Don't anonymously typedef structs
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Mon, 22 Sep 2014 09:01:31 +0000 (11:01 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Sat, 14 Feb 2015 18:13:49 +0000 (10:13 -0800)
commit7f9f771eac0d37a632e0ed9bd89961d57fcfb7e0
tree5468ce1ec8288ea779ea3754620d6bddcf22e918
parentdaf8cf358a098a903d59adb6c0d0cc3262a8c93e
avcodec: Don't anonymously typedef structs
51 files changed:
libavcodec/aacpsy.c
libavcodec/ac3dec.c
libavcodec/alac.c
libavcodec/alsdec.c
libavcodec/amrwbdec.c
libavcodec/ansi.c
libavcodec/atrac1.c
libavcodec/avs.c
libavcodec/binkaudio.c
libavcodec/bitstream.c
libavcodec/c93.c
libavcodec/cdxl.c
libavcodec/cinepak.c
libavcodec/cook.c
libavcodec/cscd.c
libavcodec/dcadec.c
libavcodec/elbg.c
libavcodec/g723_1.c
libavcodec/gif.c
libavcodec/huffman.c
libavcodec/idcinvideo.c
libavcodec/iff.c
libavcodec/imc.c
libavcodec/kgv1dec.c
libavcodec/libopenjpegdec.c
libavcodec/libopenjpegenc.c
libavcodec/libspeexdec.c
libavcodec/libspeexenc.c
libavcodec/mimic.c
libavcodec/nuv.c
libavcodec/proresdec.c
libavcodec/qcelpdec.c
libavcodec/qdm2.c
libavcodec/ra288.c
libavcodec/roqaudioenc.c
libavcodec/roqvideoenc.c
libavcodec/rv34_parser.c
libavcodec/sipr.c
libavcodec/srtdec.c
libavcodec/svq3.c
libavcodec/truespeech.c
libavcodec/v210enc.h
libavcodec/vble.c
libavcodec/vc1_parser.c
libavcodec/vc1dec.c
libavcodec/vorbisdec.c
libavcodec/vorbisenc.c
libavcodec/wmalosslessdec.c
libavcodec/wmaprodec.c
libavcodec/wmavoice.c
libavcodec/zerocodec.c