lavf: expand doxy for some AVFormatContext fields.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Nov 2011 14:16:18 +0000 (15:16 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 8 Nov 2011 13:25:24 +0000 (14:25 +0100)
commit83daced0a3e9a4419e94b06a2a4956884c84170c
tree2c89a82da55d5088deb17491cfe608924b758939
parent1c8c41ff079953d332f61a9d26656e4e36af606c
lavf: expand doxy for some AVFormatContext fields.
libavformat/avformat.h