Add monochrome TIFF support
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 22 Dec 2008 06:43:14 +0000 (06:43 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Mon, 22 Dec 2008 06:43:14 +0000 (06:43 +0000)
commit89b4ec5c33cd818a809fea7f7658ea5db0fc2e29
tree0659a1624bf7f39d7633df8d3305dcf8d53e9dbd
parent4386ed692200a230e129c7df1d259f4390464935
Add monochrome TIFF support

Originally committed as revision 16266 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavcodec/tiff.c