RV3/4 parser: remove unused variable 'off'
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Wed, 17 Aug 2011 13:07:49 +0000 (15:07 +0200)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Wed, 17 Aug 2011 13:31:40 +0000 (15:31 +0200)
commit91e209d720abf9f2851dc606859ab83c405591b1
tree0f17fbff2c1e3e2bcd1d85fabbfb02ab0ff23dbb
parentc6c6c1aaa64f1ab6823b712c914c81dacc1898aa
RV3/4 parser: remove unused variable 'off'

Signed-off-by: Diego Biurrun <diego@biurrun.de>
libavcodec/rv34_parser.c