doc: update ffmpeg -ar and -ac documentation to reflect reality.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 24 Jun 2011 09:22:15 +0000 (11:22 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 8 Jul 2011 17:58:23 +0000 (19:58 +0200)
commita58db9d283ced3eb443b3123e6e742dfd0614bc4
treeb0bf4f8b041bb9945190d3ccd1a95896e92e99bd
parent20f9f21fd49112c70c94dad015550f59ece5a0e9
doc: update ffmpeg -ar and -ac documentation to reflect reality.
doc/ffmpeg.texi