p*menc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 9 Dec 2013 07:41:20 +0000 (08:41 +0100)
commitafa21a12bf084f905187615706b0a8d92bc98661
tree01d0e07064dbaa0f9699a70382f59bb4c8693d27
parente2274aa555f023e4f4e4819bf29b2d7e0adec7d5
p*menc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/Makefile
libavcodec/pamenc.c
libavcodec/pnm.c
libavcodec/pnm.h
libavcodec/pnmenc.c