Register some additional AMF types in libavformat/flv.h
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 21 Jul 2009 07:18:14 +0000 (07:18 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Tue, 21 Jul 2009 07:18:14 +0000 (07:18 +0000)
commitb31ac3c8ddc1750b32528d4e3db235b0644206a2
treee09476f3828fb565ad2af28013de9a4f7965d41f
parent0a8958c849203e90e5aceececd0c8cd52063d9c3
Register some additional AMF types in libavformat/flv.h

Originally committed as revision 19476 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
libavformat/flv.h