huffyuv: K&R formatting cosmetics
authorDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Sun, 3 Aug 2014 17:49:40 +0000 (10:49 -0700)
committerDiego Biurrun <diego@biurrun.de>
Sun, 3 Aug 2014 22:18:58 +0000 (15:18 -0700)
commitc065f4a0c652cc569c927c95148111b3aa2962dc
tree1c27ee23f39d7e98105658a6784e542e6d468422
parentf89d76c10355242c39b08f253c1d1524f45ef778
huffyuv: K&R formatting cosmetics
libavcodec/huffyuvdec.c