doc/avconv: elaborate on basic functionality.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 5 Nov 2011 15:23:23 +0000 (16:23 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Nov 2011 17:38:53 +0000 (18:38 +0100)
commitd9b49e72a652106d2b99a5cbbfe76da0bd749aed
tree725a166c5fc95e7a142811a60d00fda90e1f56f6
parent2b56db5869ddc9d5926fd4575e11bf3649dbd9ff
doc/avconv: elaborate on basic functionality.
doc/avconv.texi