mjpegdec: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 9 Dec 2013 07:40:29 +0000 (08:40 +0100)
commite2274aa555f023e4f4e4819bf29b2d7e0adec7d5
tree9baf6b484dad9c028cb0eadb810cfb7955955e1a
parentf0b234ab9e406efee85c17eb435db646092a943b
mjpegdec: use the AVFrame API properly.
libavcodec/mjpegdec.c
libavcodec/mjpegdec.h