AVOptions: fix av_set_string3() doxy to match reality.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 23 Aug 2011 05:46:51 +0000 (07:46 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 3 Sep 2011 19:00:52 +0000 (21:00 +0200)
commite955a682e125d44143415ff2b96a99a4dac78da2
treeaf184ed711a5a67b71c3b2795ded7463827e356f
parent20c21f8b759cd4e759208f85dd6e34991c959043
AVOptions: fix av_set_string3() doxy to match reality.

Fixes bug 28.
libavutil/opt.h