avconv: cosmetics -- move parse_forced_key_frames().
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 13 Aug 2011 05:55:04 +0000 (07:55 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Tue, 16 Aug 2011 04:21:25 +0000 (06:21 +0200)
commitf233cfed7ba1ed044155c06d4bfacc7f9f10521f
treeb3a3831fed6aa22073bcf4c196ad4f1609c1f655
parent64db1a82d663958593f66ff7bf351d6a670e51a4
avconv: cosmetics -- move parse_forced_key_frames().

parse_forced_key_frames() is only used in new_video_stream(), so move it
right above new_video_stream().
avconv.c