lavf/utils: drop av_ prefixes from static functions.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 15 Jul 2011 18:27:43 +0000 (20:27 +0200)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Fri, 15 Jul 2011 18:27:43 +0000 (20:27 +0200)
libavformat/utils.c

index 4b675e6..161cdb4 100644 (file)
@@ -79,7 +79,7 @@ const char *avformat_license(void)
  * @param num must be >= 0
  * @param den must be >= 1
  */
-static void av_frac_init(AVFrac *f, int64_t val, int64_t num, int64_t den)
+static void frac_init(AVFrac *f, int64_t val, int64_t num, int64_t den)
 {
     num += (den >> 1);
     if (num >= den) {
@@ -97,7 +97,7 @@ static void av_frac_init(AVFrac *f, int64_t val, int64_t num, int64_t den)
  * @param f fractional number
  * @param incr increment, can be positive or negative
  */
-static void av_frac_add(AVFrac *f, int64_t incr)
+static void frac_add(AVFrac *f, int64_t incr)
 {
     int64_t num, den;
 
@@ -1088,7 +1088,7 @@ static void compute_pkt_fields(AVFormatContext *s, AVStream *st,
 }
 
 
-static int av_read_frame_internal(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
+static int read_frame_internal(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
 {
     AVStream *st;
     int len, ret, i;
@@ -1218,7 +1218,7 @@ static int av_read_frame_internal(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
         }
     }
     if(s->debug & FF_FDEBUG_TS)
-        av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "av_read_frame_internal stream=%d, pts=%"PRId64", dts=%"PRId64", size=%d, duration=%d, flags=%d\n",
+        av_log(s, AV_LOG_DEBUG, "read_frame_internal stream=%d, pts=%"PRId64", dts=%"PRId64", size=%d, duration=%d, flags=%d\n",
             pkt->stream_index,
             pkt->pts,
             pkt->dts,
@@ -1264,7 +1264,7 @@ int av_read_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
             }
         }
         if(genpts){
-            int ret= av_read_frame_internal(s, pkt);
+            int ret= read_frame_internal(s, pkt);
             if(ret<0){
                 if(pktl && ret != AVERROR(EAGAIN)){
                     eof=1;
@@ -1278,7 +1278,7 @@ int av_read_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
                 return AVERROR(ENOMEM);
         }else{
             assert(!s->packet_buffer);
-            return av_read_frame_internal(s, pkt);
+            return read_frame_internal(s, pkt);
         }
     }
 }
@@ -1650,7 +1650,7 @@ int64_t av_gen_search(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t target_ts, i
     return pos;
 }
 
-static int av_seek_frame_byte(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t pos, int flags){
+static int seek_frame_byte(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t pos, int flags){
     int64_t pos_min, pos_max;
 #if 0
     AVStream *st;
@@ -1675,7 +1675,7 @@ static int av_seek_frame_byte(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t pos,
     return 0;
 }
 
-static int av_seek_frame_generic(AVFormatContext *s,
+static int seek_frame_generic(AVFormatContext *s,
                                  int stream_index, int64_t timestamp, int flags)
 {
     int index;
@@ -1743,7 +1743,7 @@ int av_seek_frame(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t timestamp, int f
     ff_read_frame_flush(s);
 
     if(flags & AVSEEK_FLAG_BYTE)
-        return av_seek_frame_byte(s, stream_index, timestamp, flags);
+        return seek_frame_byte(s, stream_index, timestamp, flags);
 
     if(stream_index < 0){
         stream_index= av_find_default_stream_index(s);
@@ -1767,7 +1767,7 @@ int av_seek_frame(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t timestamp, int f
     if(s->iformat->read_timestamp && !(s->iformat->flags & AVFMT_NOBINSEARCH))
         return av_seek_frame_binary(s, stream_index, timestamp, flags);
     else if (!(s->iformat->flags & AVFMT_NOGENSEARCH))
-        return av_seek_frame_generic(s, stream_index, timestamp, flags);
+        return seek_frame_generic(s, stream_index, timestamp, flags);
     else
         return -1;
 }
@@ -1791,7 +1791,7 @@ int avformat_seek_file(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t min_ts, int
     if(s->iformat->read_seek || 1)
         return av_seek_frame(s, stream_index, ts, flags | (ts - min_ts > (uint64_t)(max_ts - ts) ? AVSEEK_FLAG_BACKWARD : 0));
 
-    // try some generic seek like av_seek_frame_generic() but with new ts semantics
+    // try some generic seek like seek_frame_generic() but with new ts semantics
 }
 
 /*******************************************************/
@@ -1801,7 +1801,7 @@ int avformat_seek_file(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t min_ts, int
  *
  * @return TRUE if the stream has accurate duration for at least one component.
  */
-static int av_has_duration(AVFormatContext *ic)
+static int has_duration(AVFormatContext *ic)
 {
     int i;
     AVStream *st;
@@ -1819,7 +1819,7 @@ static int av_has_duration(AVFormatContext *ic)
  *
  * Also computes the global bitrate if possible.
  */
-static void av_update_stream_timings(AVFormatContext *ic)
+static void update_stream_timings(AVFormatContext *ic)
 {
     int64_t start_time, start_time1, end_time, end_time1;
     int64_t duration, duration1;
@@ -1870,7 +1870,7 @@ static void fill_all_stream_timings(AVFormatContext *ic)
     int i;
     AVStream *st;
 
-    av_update_stream_timings(ic);
+    update_stream_timings(ic);
     for(i = 0;i < ic->nb_streams; i++) {
         st = ic->streams[i];
         if (st->start_time == AV_NOPTS_VALUE) {
@@ -1882,7 +1882,7 @@ static void fill_all_stream_timings(AVFormatContext *ic)
     }
 }
 
-static void av_estimate_timings_from_bit_rate(AVFormatContext *ic)
+static void estimate_timings_from_bit_rate(AVFormatContext *ic)
 {
     int64_t filesize, duration;
     int bit_rate, i;
@@ -1919,7 +1919,7 @@ static void av_estimate_timings_from_bit_rate(AVFormatContext *ic)
 #define DURATION_MAX_RETRY 3
 
 /* only usable for MPEG-PS streams */
-static void av_estimate_timings_from_pts(AVFormatContext *ic, int64_t old_offset)
+static void estimate_timings_from_pts(AVFormatContext *ic, int64_t old_offset)
 {
     AVPacket pkt1, *pkt = &pkt1;
     AVStream *st;
@@ -1936,7 +1936,7 @@ static void av_estimate_timings_from_pts(AVFormatContext *ic, int64_t old_offset
     for (i=0; i<ic->nb_streams; i++) {
         st = ic->streams[i];
         if (st->start_time == AV_NOPTS_VALUE && st->first_dts == AV_NOPTS_VALUE)
-            av_log(st->codec, AV_LOG_WARNING, "start time is not set in av_estimate_timings_from_pts\n");
+            av_log(st->codec, AV_LOG_WARNING, "start time is not set in estimate_timings_from_pts\n");
 
         if (st->parser) {
             av_parser_close(st->parser);
@@ -1998,7 +1998,7 @@ static void av_estimate_timings_from_pts(AVFormatContext *ic, int64_t old_offset
     }
 }
 
-static void av_estimate_timings(AVFormatContext *ic, int64_t old_offset)
+static void estimate_timings(AVFormatContext *ic, int64_t old_offset)
 {
     int64_t file_size;
 
@@ -2016,17 +2016,17 @@ static void av_estimate_timings(AVFormatContext *ic, int64_t old_offset)
          !strcmp(ic->iformat->name, "mpegts")) &&
         file_size && ic->pb->seekable) {
         /* get accurate estimate from the PTSes */
-        av_estimate_timings_from_pts(ic, old_offset);
-    } else if (av_has_duration(ic)) {
+        estimate_timings_from_pts(ic, old_offset);
+    } else if (has_duration(ic)) {
         /* at least one component has timings - we use them for all
            the components */
         fill_all_stream_timings(ic);
     } else {
         av_log(ic, AV_LOG_WARNING, "Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate\n");
         /* less precise: use bitrate info */
-        av_estimate_timings_from_bit_rate(ic);
+        estimate_timings_from_bit_rate(ic);
     }
-    av_update_stream_timings(ic);
+    update_stream_timings(ic);
 
     {
         int i;
@@ -2311,7 +2311,7 @@ int avformat_find_stream_info(AVFormatContext *ic, AVDictionary **options)
 
         /* NOTE: a new stream can be added there if no header in file
            (AVFMTCTX_NOHEADER) */
-        ret = av_read_frame_internal(ic, &pkt1);
+        ret = read_frame_internal(ic, &pkt1);
         if (ret == AVERROR(EAGAIN))
             continue;
 
@@ -2467,7 +2467,7 @@ int avformat_find_stream_info(AVFormatContext *ic, AVDictionary **options)
         }
     }
 
-    av_estimate_timings(ic, old_offset);
+    estimate_timings(ic, old_offset);
 
     compute_chapters_end(ic);
 
@@ -2931,7 +2931,7 @@ int avformat_write_header(AVFormatContext *s, AVDictionary **options)
                 ret = AVERROR_INVALIDDATA;
                 goto fail;
             }
-            av_frac_init(&st->pts, 0, 0, den);
+            frac_init(&st->pts, 0, 0, den);
         }
     }
 
@@ -3009,11 +3009,11 @@ static int compute_pkt_fields2(AVFormatContext *s, AVStream *st, AVPacket *pkt){
            likely equal to the encoder delay, but it would be better if we
            had the real timestamps from the encoder */
         if (frame_size >= 0 && (pkt->size || st->pts.num!=st->pts.den>>1 || st->pts.val)) {
-            av_frac_add(&st->pts, (int64_t)st->time_base.den * frame_size);
+            frac_add(&st->pts, (int64_t)st->time_base.den * frame_size);
         }
         break;
     case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:
-        av_frac_add(&st->pts, (int64_t)st->time_base.den * st->codec->time_base.num);
+        frac_add(&st->pts, (int64_t)st->time_base.den * st->codec->time_base.num);
         break;
     default:
         break;
@@ -3122,7 +3122,7 @@ int av_interleave_packet_per_dts(AVFormatContext *s, AVPacket *out, AVPacket *pk
  * @return 1 if a packet was output, 0 if no packet could be output,
  *         < 0 if an error occurred
  */
-static int av_interleave_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *out, AVPacket *in, int flush){
+static int interleave_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *out, AVPacket *in, int flush){
     if(s->oformat->interleave_packet)
         return s->oformat->interleave_packet(s, out, in, flush);
     else
@@ -3147,7 +3147,7 @@ int av_interleaved_write_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt){
 
     for(;;){
         AVPacket opkt;
-        int ret= av_interleave_packet(s, &opkt, pkt, 0);
+        int ret= interleave_packet(s, &opkt, pkt, 0);
         if(ret<=0) //FIXME cleanup needed for ret<0 ?
             return ret;
 
@@ -3169,7 +3169,7 @@ int av_write_trailer(AVFormatContext *s)
 
     for(;;){
         AVPacket pkt;
-        ret= av_interleave_packet(s, &pkt, NULL, 1);
+        ret= interleave_packet(s, &pkt, NULL, 1);
         if(ret<0) //FIXME cleanup needed for ret<0 ?
             goto fail;
         if(!ret)