h264_metadata: Fix double-free
[libav.git] / .gitattributes
2014-11-28 Reinhard TartlerTreat all '*.pnm' files as non-text file