ARM: NEON optimised VP6 edge filter
[libav.git] / libavcodec / arm / Makefile
2010-04-30 Måns RullgårdARM: NEON optimised VP6 edge filter
2010-04-13 Måns Rullgård10l: fix build on non-NEON ARM
2010-04-12 Måns RullgårdDCA: ARM/NEON optimised lfe_fir
2010-04-10 Måns RullgårdARM: NEON optimised synth_filter_float
2010-03-23 Måns RullgårdARM: NEON optimised RDFT
2010-03-16 Måns RullgårdSimplify arch-specific object file lists
2010-03-16 Måns RullgårdMove arch-specific makefile parts into $arch/Makefile